Рулет со сливками и Брусникой                                           цена за 1 кг. – 760 р.

Рулет со сливками и Яблоками                                            цена за 1 кг. – 760 р.

Рулет со сливками и Варёной сгущёнкой                         цена за 1 кг. – 770 р.

Рулет со сливками и Вишней                                                цена за 1 кг. – 770 р.

Рулет классический со сливками                                         цена за 1 кг. – 830 р.